21 มกราคม 2021

วันหยุดทำการของไปรษณีย์ไทย ปี

 1. วันพฤหัสบดี 1 มกราคม 2558 (วันขึ้นปีใหม่)
 2. วันศุกร์ 2 มกราคม 2558 (ครม ประกาศเป็นวันหยุดปีใหม่)
 3. วันพุธ 4 มีนาคม 2558 (วันมาฆบูชา)
 4. วันจันทร์ 6 เมษายน 2558 (วันจักรี)
 5. วันจันทร์ 13 เมษายน 2558 (วันสงกรานต์)
 6. วันอังคาร 14 เมษายน 2558 (วันสงกรานต์)
 7. วันพุธ 15 เมษายน 2558 (วันสงกรานต์)
 8. วันอังคาร 5 พฤษภาคม2558 (วันฉัตรมงคล)
 9. วันพุธ 13 พฤษภาคม. 2558 (วันพืชมงคล)
 10. วันจันทร์ 1 มิถุนายน 2558 (วันวิสาขบูชา)
 11. วันพฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2558 (วันอาสาฬหบูชา)
 12. วันศุกร์ 31 กรกฏาคม 2558 (วันเข้าพรรษา)
 13. วันพุธ 12 สิงหาคม.2558 (วันแม่แห่งชาติ)
 14. วันศุกร์ 23 ตุลาคม 2558 (วันปิยมหาราช)
  15 วันเสาร์ 5 ธันวาคม 2558 (วันพ่อแห่งชาติ)
 15. วันจันทร์ 7 ธันวาคม 2558 (หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ)
 16. วันพฤหัสบดี 10 ธันวาคม 2558 (วันรัฐธรรมนูญ)
 17. วันพฤหัสบดี 31 ธันวาคม 2558 (วันสิ้นปี)